GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Zastępca Wójta Gminy

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy należącymi do kompetencji Wójta w ramach udzielonych pełnomocnictw,
 2. nadzorowanie wykonywania wieloletnich planów inwestycyjnych i programów gospodarczych,
 3. nadzór nad pozyskiwaniem środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych, w tym nadzorowanie sporządzania wniosków w ramach programów pomocowych i przestrzegania procedur przetargowych,
 4. przygotowywanie ocen, analiz i programów zaspokajania potrzeb Gminy i jej mieszkańców,
 5. przygotowywanie wniosków oraz koordynowanie i realizacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach projektów UE,
 6. analiza przepisów z zakresu prawa UE, monitorowanie terminów w celu pozyskiwania środków finansowych,
 7. współpraca z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych,
 8. współpraca z projektantami i wykonawcami inwestycji realizowanych ze środków pozabudżetowych,
 9. opracowywanie dokumentów strategicznych gminy, programów rozwojowych, monitorowanie osiągniętych rezultatów i ich aktualizowanie,
 10. koordynowanie działań wymaganych przy składaniu dokumentacji w sprawie przyznania środków  pozabudżetowych  na realizację konkretnych zadań,
 11. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
 12. udział w sesjach Rady,
 13. realizowanie zadań Sekretarza pod jego nieobecność lub w przypadku wakatu na tym stanowisku,
 14. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

Powrót