GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Wójt Gminy Wysokie Dorota Dobrzyńska 846806245 dorota.dobrzynska@ugwysokie.pl 13
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Sagan 846806206 wew. 8 beata.sagan@ugwysokie.pl 14
Skarbnik Gminy Bożena Krzysztoń 846806206 wew. 7 bożena.krzysztoń@ugwysokie.pl 5
Opis wydziału
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego Urszula Bolibok 846806206 wew. 3 urszula.bolibok@ugwysokie.pl 8
stanowisko ds. infrastruktury i drogownictwa Katarzyna Boryta - Nowakiewicz 846806206 wew. 3 katarzyna.nowakiewicz@ugwysokie.pl 8
stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i OSP Katarzyna Dąbska 846806206 wew. 3 katarzyna.dabska@ugwysokie.pl 8
Opis wydziału
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik referatu, stanowisko ds. gruntów i nieruchomości Tomasz Bratos 846806206 wew. 2 tomasz.bratos@ugwysokie.pl 4
stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Paweł Romanek 846806206 wew. 2 pawel.romanek@ugwysokie.pl 4
stanowisko ds. gospodarki wodnej Anna Tworek 846806206 wew. 2 anna.tworek@ugwysokie.pl 4
stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi Monika Wołoszczak 846806206 wew. 2 monika.woloszczak@ugwysokie.pl 4
Opis wydziału
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
stanowisko ds. finansowo – księgowych i kadr Ewa Mardoń 846806206 wew. 6 ewa.mardon@ugwysokie.pl 3
stanowisko ds. księgowości budżetowej Małgorzata Bartoszek 846806206 wew. 6 malgorzata.bartoszek@ugwysokie.pl 3
stanowisko ds. księgowości oświatowej Iwona Żyśko 846806206 wew. 6 iwona.zysko@ugwysokie.pl 3
stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz księgowości podatkowej Justyna Szpila 846806206 wew. 1 justyna.szpila@ugwysokie.pl 2
stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz księgowości podatkowej Marta Pietrzak 846806206 wew. 1 marta.pietrzak@ugwysokie.pl 2
stanowisko ds. księgowości podatkowej oraz windykacji podatkowej Katarzyna Maziarz 846806206 wew. 1 katarzyna.maziarz@ugwysokie.pl 2
Opis wydziału
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
stanowisko ds. obywatelskich i rozwoju lokalnego Hubert Dobosz 846806206 wew. 4 hubert.dobosz@ugwysokie.pl 10
stanowisko ds. oświaty i zamówień publicznych Justyna Małek - Kuryło 846806206 wew. 5 justyna.malek@ugwysokie.pl 9
stanowisko ds. organizacji kancelarii i obsługi Rady Gminy Grzegorz Wójcik 8468062 wew. 9 grzegorz.wojcik@ugwysokie.pl 11
Informatyk Artur Gołąb 846806206 wew. 5 administrator@ugwysokie.pl 9
Opis wydziału