Nieodpłatna Pomoc Prawna

Uwaga! Wznowienie porad prawnych.

W związku ze zmieniającą się sytuację epidemiczną, zgłaszanym zapotrzebowaniem ze strony mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz mając na uwadze bieżącą sytuację w zakresie potrzeby zapewnienia poradnictwa dla osób uciekających z Ukrainy, informujemy że od 14 marca 2022 r. uruchomione zostają porady osobiste w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Lubelskiego.

Porady odbywają się po umówieniu terminu porady pod numerem telefonu 81 52 86 714, e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/


 

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Wysokie świadczona jest w każdy poniedziałek i środę w Urzędzie Gminy Wysokie (pokój nr 7) w godz. 10.00-14.00

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

  1. poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
  3. sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
    1. nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem), może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.

Ikona pdfKarta informacyjna poradnictwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [145.49 KB]

Ikona pdfKarta informacyjna poradnictwa - Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.00 MB]

Ikona pdfLista jednostek poradnictwa Starosty Lubelskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [388.63 KB]

Ikona docxHarmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lubelskim., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.86 KB]

Ikona pdfKategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [201.93 KB]

Plakat

Powrót