GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Turystyka

Gmina Wysokie posiada wielkie walory przyrodniczo - krajobrazowe, co sprawia że atrakcyjność rekreacyjna tego terenu jest bardzo duża. Południowo – zachodnia część gminy bezpośrednio przylega do obszaru Parku Krajobrazowego Roztocza Zachodniego. Malowniczy krajobraz, lesistość i świeże powietrze daje możliwość turystyki i wypoczynku.
 
Obszar Wyniosłości Giełczewskiej jest obszarem szczególnie cennym pod względem botanicznym. Występuje tu 467 gatunków roślin zaliczanych do poszczególnych elementów geograficznych. Jest to najwyższy wskaźnik w obszarze Lubelszczyzny. Zdecydowanie dominują gatunki środkowo- europejskie oraz gatunki borealne i pontyjskie. W obszarze Roztocza Zachodniego wyróżnia się 354 gatunki zaliczane do poszczególnych elementów geograficznych. Zdecydowanie dominują gatunki środkowoeuropejskie i borealne.
 
Gospodarstwo Agroturystyczne "Jaworowa Górka w Maciejowie Starym"