GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały 
Nr XIII/85/2016 z dnia 18 marca 2016r. 

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem mieści się w wielofunkcyjnym budynku, ulokowanym w centrum miejscowości przy ul. Rynek Jabłonowskich 3. Pełniącym obowiązki dyrektora jest pan Paweł Policha.
 
Dotychczasowa aktywność mieszkańców skupiała się wokół Gminnej Biblioteki Publicznej, działających Kół Gospodyń Wiejskich oraz szkołach z terenu gminy. Gminny Ośrodek Kultury ze względu na dogodną lokalizację oraz dobre warunki lokalowe staje się nowym miejscem spotkań i rozrywki dla lokalnej społeczności. Swoją ofertę kieruje do dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Prowadzenie wielokierunkowej działalność rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców, mają  na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 
Podejmowane przez nas działania organizacyjne np. imprez plenerowych - kulturalno-rozrywkowych służą integracji lokalnego środowiska a także szerokiej promocji Gminy Wysokie. Mamy nadzieję, że nasza oferta kulturalna umożliwi wszystkim zainteresowanym rozwój własnych umiejętności i pasji, przyczyni się do twórczej samorealizacji.
 
Działalność:
 

Gminny Ośrodek Kultury  w Wysokiem  swoją działalność rozpoczął w lipcu 2016 roku jako współorganizator: zajęć wakacyjnych dla dzieci, dożynek gminno – parafialnych oraz festynu jesiennego.

Aktualności - Gminny Ośrodek Kultury

Konkurs plastyczny

Dzieci z flagą
Opublikowane dn. 12-04-2021

Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem: "230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja"

Czytaj więcej