GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Kultura w Gminie

Informacja Wójta Gminy Wysokie o zamiarze połączenia z dniem 1 stycznia 2017r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem i Gminnego Ośrodka Kultury w jedną samorządową instytucję kultury.

 


Rada Gminy Wysokie Uchwałą Nr XIII/85/2016 z dnia 18 marca 2016r. utworzyła samorządową instytucję kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem"

 


18 marca 2016 roku Rada Gminy Wysokie podjęła Uchwałę Nr XIII/87/2016 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem. Połączenie nastąpi z dniem 1 stycznia 2017roku.

 


Budynek Gminna Biblioteka Publiczna w WysokiemGminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem jako instytucja kulturalno – oświatowa w gminie jest organizatorem lub współorganizatorem wszelkich uroczystości gminnych tj. dożynki gminne,przegląd kolęd i pastorałek, Święto Niepodległości. Współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich.


Biblioteka prowadzi różnorodne formy pracy z dziećmi, stwarza im odpowiednie warunki kontaktu z książką , kształtuje nawyki czytelnicze, pomaga w rozbudzeniu indywidualnych zainteresowań. Organizuje lekcje biblioteczne, które mają na celu zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z wydawnictw encyklopedycznych i katalogów. W czasie ferii zimowych i wakacji organizowane są zajęcia dla dzieci, które biorą udział w konkursach plastycznych, grach i zabawach ruchowych. Użytkownicy biblioteki maja możliwość korzystania z Internetu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla czytelników przeznaczonych jest 10 w pełni wyposażonych komputerów.

Bogate źródło informacji o wszelkich wydarzeniach i uroczystościach gminnych stanowią dokumenty życia społecznego gromadzone w KRONICE GMINNEJ.Są to plakaty, afisze, ulotki, zdjęcia. Kronika zawiera informacje o różnorodnych aspektach życia społecznego gminy Wysokie, organizacji w niej działających, pracy biblioteki oraz działaniach władz samorządowych. Gromadzone są także wycinki prasowe dotyczące naszej gminy. Biblioteka posiada bogatą bibliografię o publikacjach zawierających informacje o gminie.Biblioteka oprócz swojej działalności statutowej jest organizatorem życia kulturalnego społeczności lokalnej. Bierze udział w przygotowaniu wszelkich uroczystości odbywających się na terenie gminy.

Powrót