GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Ochotnicza Straż Pożarna

Jednym z wielu zadań realizowanych przez samorządy gmin jest ochrona przeciwpożarowa ludności oraz likwidowanie zagrożeń spowodowanych klęskami żywiołowymi i skutkami rozwoju cywilizacji. Na terenie gminy Wysokie działa 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 8 jednostek typu "S" i 7 jednostek typu "M". Jednostki OSP zrzeszają w swoich szeregach 369 druchów, w tym 63 członków honorowych.

Wszystkie sekcje bojowe posiadają podstawowy sprzęt gaśniczy, wyposażenie, umundurowanie oraz wyszkolenie. Do najstarszych jednostek OSP z terenu gminy Wysokie zaliczają się: Ochotnicza Straż Pożarna Wysokie - 1909, Ochotnicza Straż Pożarna Zabłocie - 1925, Ochotnicza Straż Pożarna Dragany - 1925. Przed II wojną Światową powstało jeszcze 5 jednostek OSP, pozostałe jednostki założone po II wojnie światowej. Jednostka ta w roku 1999 otrzymała samochód marki "Lublin 3", który w roku 2000 wyposażony został w niezbędny specjalistyczny sprzęt. Samochód ten jest szczególnie potrzebny na terenie naszej gminy ze względu na przecinające się szlaki komunikacyjne w miejscowości Wysokie i dużą ilość wypadków na terenie gminy.

Jednostka OSP w Draganach wzięła udział w działaniach ratowniczych podczas akcji przeciwpowodziowej w miejscowości Zastów Kaczmarski, gm. Wilków, woj. Lubelskie niosąc pomoc powodzianom.

Reprezentowała także gminę Wysokie na powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych, które odbywały się w Bełżycach (1999) i Pszczelej Woli (2001). Druhowie strażacy to ludzie wyróżniający się w pracach społecznych i akcjach ratowniczo - gaśniczych. Mimo uciążliwości dnia codziennego, kłopotów i różnych spraw osobistych strażacy zawsze znajdują czas na swoją pracę.

W miejscowościach Giełczew, Maciejów Stary, Wysokie, Zabłocie i Nowy Dwór jednostki OSP posiadają poczty sztandarowe, które godnie reprezentują strażaków gminy Wysokie na różnego rodzaju uroczystościach rangi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.
Powrót