GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Gminna Biblioteka Publiczna

Budynek Gminna Biblioteka Publiczna w WysokiemGminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem powstała w 1950 r. Posiada dwie filie: w Maciejowie i w Giełczwi. Biblioteka posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Jest czynna sześć dni w tygodniu natomiast filie dwa dni. Księgozbiory w trzech placówkach bibliotecznych liczą ogółem 23500 woluminów.

Jako jedyna instytucja kulturalno – oświatowa w gminie jest organizatorem lub współorganizatorem wszelkich uroczystości gminnych tj. dożynki gminne,przegląd kolęd i pastorałek, Święto Niepodległości. Współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Biblioteka prowadzi różnorodne formy pracy z dziećmi, stwarza im odpowiednie warunki kontaktu z książką , kształtuje nawyki czytelnicze, pomaga w rozbudzeniu indywidualnych zainteresowań. Organizuje lekcje biblioteczne, które mają na celu zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z wydawnictw encyklopedycznych i katalogów. W czasie ferii zimowych i wakacji organizowane są zajęcia dla dzieci, które biorą udział w konkursach plastycznych, grach i zabawach ruchowych.Użytkownicy biblioteki maja możliwość korzystania z Internetu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla czytelników przeznaczonych jest 10 w pełni wyposażonych komputerów.

Bogate źródło informacji o wszelkich wydarzeniach i uroczystościach gminnych stanowią dokumenty życia społecznego gromadzone w KRONICE GMINNEJ. Są to plakaty, afisze, ulotki, zdjęcia. Kronika zawiera informacje o różnorodnych aspektach życia społecznego gminy Wysokie, organizacji w niej działających, pracy biblioteki oraz działaniach władz samorządowych. Gromadzone są także wycinki prasowe dotyczące naszej gminy. Biblioteka posiada bogatą bibliografię o publikacjach zawierających informacje o gminie. Biblioteka oprócz swojej działalności statutowej jest organizatorem życia kulturalnego społeczności lokalnej. Bierze udział w przygotowaniu wszelkich uroczystości odbywających się na terenie gminy.

Godziny otwarcia bibliotek:

GBP w Wysokiem
Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-17:00


Filia w Giełczwi Pierwszej
Wtorek, piątek w godz. 8:00-16:00

Filia w Maciejowie Starym
Poniedziałek, czwartek w godz. 8:00-16:00

 

Link do strony biblioteki

 


18 marca 2016 roku Rada Gminy Wysokie podjęła Uchwałę Nr XIII/87/2016 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem. Połączenie nastąpi z dniem 1 stycznia 2017roku.


Pracownicy biblioteki:

Urszula Kalińska – dyrektor GBP 

Ewa Bączek – pracownik GBP i filii w Giełczwi 

 
 
Powrót