GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Sesje Rady Gminy / Zawiadomienia o sesji

Sesja rady gminy
Opublikowane dn. 03-11-2021

XXX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 5 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 8.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIX sesji Rady Gminy Wysokie.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 
6. Zamknięcie obrad XXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
 
                  Andrzej Deruś
 
                                                       
 
 
 
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r, poz. 1312) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.
Autor: Gmina Wysokie
Powrót