GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Sesje Rady Gminy / Zawiadomienia o sesji

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 27-09-2021

XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 29 września 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w Gminnej bibliotece Publicznej w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wysokie do współpracy w ramach tworzonego Porozumienia Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wysokie, Powiatem Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Lubelskiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wysokie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wysokie.
  9. Zamknięcie obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

                                                              Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
                                                                           Andrzej Deruś

                                                       

  

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r, poz. 1312) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót