GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Sesje Rady Gminy / Zawiadomienia o sesji

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 11-08-2021

XXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 13 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Wysokie (sala ślubów).

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXV sesji Rady Gminy Wysokie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wysokie.
  6. Zamknięcie obrad XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                      Andrzej Deruś

                                                       

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r, poz. 713 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót