GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Sesje Rady Gminy / Zawiadomienia o sesji

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 07-05-2021

XXIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Wysokie (sala ślubów).

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy Społecznej za rok 2020 oraz sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Antoniówka stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Antoniówka stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dragany stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rezerwa stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Maciejów Stary stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dragany stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Giełczew Druga stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dwór stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bez przetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawe wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości położonych w miejscowości Giełczew Pierwsza.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wysokie prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2299L Kosarzew Dolny – Giełczew na odcinku od km 4+758 do km 5+290 w miejscowości Giełczew Druga na terenie Gminy Wysokie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Biskupie stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 26. 2Zamknięcie obrad XXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
                Andrzej Deruś

  

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r, poz. 713 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót