GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Inwestycje gminne rok 2022

logotypy

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wysokie

Gmina Wysokie informuje o realizacji operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wysokie".

Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz ograniczenie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych do gleby i wód poprzez budowę 26 szt. przydomowych oczyszczalni, budowę wodociągu w m. Nowy Dwór, przebudowę ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Wysokiem.

Zakres inwestycji obejmuje:

✅Wykonanie kompleksowej modernizacji ujęcia wody w Wysokiem wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (wymiana pomp głębinowych, rurociągów tłocznych, zestaw hydroforowy z osprzętem, zestaw chlorowania wody, agregat prądotwórczy);
✅Montaż instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Wysokiem;
✅Budowę 460 mb. wodociągu w miejscowości Nowy Dwór;
✅Częściową wymianę armatury wodociągowej,
✅Wykonanie 26 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypy prow

Autor: Gmina Wysokie
Powrót