GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Inwestycje gminne rok 2019

brak

Przebudowa drogi gminnej nr 107328L od km 0+073 do km 1+072 w miejscowości Nowy Dwór uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r

Źródło dofinansowania: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Program likwidacji skutków klęsk żywiołowych

Wartość projektu: 675.284,76 zł
Dofinansowanie: 514.643,00 zł
Opis: Kilometraż odcinka drogi: 999 mb. Wybudowano drogę o szerokości 3,5 m z mijankami o szerokości 5 m, pobocza utwardzone kruszywem, wykonano zjazdy na posesje oraz na pola uprawne.
 
Autor: Gmina
Powrót