GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Inwestycje gminne rok 2019

Droga

Przebudowa drogi gminnej nr 107320L od km 0+020 do km 0+722 w miejscowości Słupeczno uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r

Źródło dofinansowania: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Program likwidacji skutków klęsk żywiołowych

Wartość projektu: 585.920,34 zł
Dofinansowanie: 468.736,00 zł
Opis: Kilometraż odcinka drogi: 702 mb. Wybudowano drogę o szerokości 4,5 m, pobocza utwardzone kruszywem,  wykonano rów odwadniający z płyt betonowych na części modernizowanego odcinka oraz zjazdy na posesje i na pola uprawne.
 
 
Autor: Gmina
Powrót