GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Inwestycje gminne rok 2019

Szkoła

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Gminie Wysokie

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Wartość projektu: 657.983,53 zł
Dofinansowanie: 218.157,64 zł
Opis: W ramach projektu docieplone zostały fundamenty oraz ściany zewnętrzne, wymieniono instalację elektryczną, założono oświetlenie energooszczędne, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, zmodernizowano istniejącą kotłownię olejową oraz ułożono nowy parkiet na sali gimnastycznej. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.
Łączna wartość inwestycji: 2.883.250,79 zł
Autor: Gmina
Powrót