r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

02-02-2015

Informacja o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2015 roku

 
1. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)
2.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z dnia 09.07.2013 , poz. 789)
3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.11.2014r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015r. (Dz.U. z dnia 28.11.2014, poz. 1669).
 
2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Wysokie,  23-145 Wysokie, ul. Nowa 1 , pok. 5,
Nr tel. 84 6806206
 
3. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.                                                                                                                 
2. Oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
 
4. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:
od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r.  
od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego
- w przypadku składania wniosków w pierwszym terminie do wniosku należy dołączyć faktury Vat dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
- w przypadku składania wniosków w drugim terminie do wniosku należy dołączyć faktury Vat dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.,
 
5. TERMINY WYPŁATY ZWROTU
Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
* od 1-30 kwietnia 2015 r.– jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2015 r.
* od 1-31 października 2015 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r.
 
6. TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku zostaje wydana decyzja określająca kwotę limitu, kwotę zwrotu oraz kwotę podatku akcyzowego pozostałą do wykorzystania.
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software