GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 08-05-2024

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne

Wójt Gminy Wysokie informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wysokie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim były przymrozki wiosenne istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach.

Straty w gospodarstwach rolnych powinny zostać zgłoszone niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działy specjalnych produkcji. Wypełnione formularze należy złożyć do Urzędu Gminy Wysokie pok. nr 4 do dnia 31 maja 2024 r.

            W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, rolnik przekazuje je do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której znajduje się gospodarstwo.

            Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, producent rolny przekazuje je komisji właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy dołączyć do wniosku.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 31 maja 2024 r. 

Po tym terminie komisja przystąpi do szacowania strat w terenie

 

Autor: Urząd Gminy Wysokie
Powrót