GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 29-04-2024

I sesja Rady Gminy Wysokie

Na podstawie art. 20 ust.2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 t.j.) w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2024-2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. Komisarz Wyborczy w Lublinie zwołuje I sesję Rady Gminy Wysokie w dniu 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem, Rynek Jabłonowskich 3, 23-145 Wysokie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

5. Przyjęcie porządku dalszych obrad, w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

1) Powołanie Komisji Skrutacyjnej i przyjęcie regulaminu dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wysokie – głosowanie.

2) Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;

b) przeprowadzenie głosowania tajnego przez Komisję Skrutacyjną i ogłoszenie wyników wyborów;

3) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

b) przeprowadzenie głosowania tajnego przez Komisję Skrutacyjną i ogłoszenie wyników wyborów.

Autor: Urząd Gminy Wysokie
Powrót