GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 14-02-2024

LI sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że LI sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 21 lutego 2024 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

 

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia L sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wysokie pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat a także trybu ich pobierania, oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru, zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 11. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Wysokie oraz Rady Gminy Wysokie.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Gminy Wysokie.

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                     Andrzej Deruś

                                                       

 

  

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
Powrót