GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 12-02-2024

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem”

26 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Pani Dorota Dobrzyńska – Wójt Gminy Wysokie i Pani Bożena Krzysztoń - Skarbnik Gminy podpisały umowę dotyczącą realizacji projektu „Wsparcie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem” w ramach naboru nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytet X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Całkowita wartość projektu to 547 611,63 zł, z czego kwota 492 850,46 zł to dofinansowanie z EFS+  i Budżetu Państwa. Grupą docelową są uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem, a także nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach. W ramach projektu zaplanowano: zakup pomocy dydaktycznych 
i wyposażenia, zajęcia dodatkowe, wizyty studyjne dla uczniów oraz szkolenia kadry pedagogicznej. Realizacja projektu potrwa do 30.06.2026 r. Wkrótce rozpocznie się rekrutacja uczestników projektu.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót