GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 23-01-2024

Ogłoszenie przetargu na rewitalizację zabytkowych organ w kościele parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła w Wysokiem.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Wysokiem ul. Rynek Jabłonowskich 2, 23-145 Wysokie ogłasza przetarg na rewitalizację zabytkowych organ w kościele parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła w Wysokiem.

  • Zamówienie jest finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: https://parafiawysokie.pl/   
  • Termin realizacji: 15.11.2024 r.
  • Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2024 r. o godz. 15:00.

Sposób składania ofert: 

  • elektronicznie, na adres e-mail: ks.miroslaw.kawczynski@tlen.pl, lub
  • pisemnie (osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Wysokiem -  23-145 Wysokie, ul. Rynek Jabłonowskich 2.
Autor: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wysokiem
Powrót