GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 01-02-2022

"Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Wysokie"

Gmina Wysokie informuje, że rozpoczyna realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wysokie".

Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz ograniczenie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych do gleby i wód poprzez budowę 26 szt. przydomowych oczyszczalni, budowę wodociągu w m. Nowy Dwór, przebudowę ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Wysokiem.

Zakres projektu obejmuje w szczególności: 

  • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 26 szt.
  • przebudowę ujęcia wody w Wysokiem
  • budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór
  • wymianę armatury wodociągowej
  • przebudowę oczyszczalni ścieków w Wysokiem

Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". 

 

Autor: Urząd Gminy Wysokie
Powrót