GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 15-11-2023

XLIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XLIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLVIII sesji Rady Gminy Wysokie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/320/2023 Rady Gminy Wysokie z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
  8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
  9. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Wysokie.

 

          Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                             Andrzej Deruś

         

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
Powrót