GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 30-12-2022

„Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wysokie poprzez przebudowę dróg gminnych.

Zadanie dwuetapowe obejmujące łącznie przebudowę 9 odcinków dróg gminnych.

Zadanie dotyczy przebudowy dróg gminnych o łącznej długości 3,93 km. Zakres to m.in. prace przygotowawcze, rozłożenie dwóch warstw kruszywa o różnej grubości, ułożenie dwóch lub trzech warstw masy bitumicznej, przygotowanie podbudowy pod pobocza oraz wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa (2x0,75 cm) oraz częściowo pobocza asfaltowego w celu separacji ruchu pieszych, wykonanie oznakówania pionowego i poziomego oraz prac wykończeniowych (m. in. wykonanie zjazdów z dróg), montaż 12 szt. latarni hybrydowych.
Projekt realizowany był w dwoch etapach:
Etap I – przebudowa 4 dróg gminnych obejmujący:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 107319L w m. Słupeczno. Długość 0,640 km;
2. Przebudowa drogi gminnej 112585L  w m. Słupeczno. Długość 0,5485 km;
3. Przebudowa drógi gminnej 107324L w m. Rezerwa. Długóść 0,5085 km;
4. Przebudowa drógi wewnętrznej m. Rezerwa. Długość 0,143 km.

Etap II – przebudowa 5 dróg gminnych obejmujący:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 112587L w m. Stolnikowizna. Długość 0,21125 km;
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór. Długość 0,594 km;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 107305L w miejscowóści Guzówka. Długość 0,26630 km;
4. Przebudowa drogi gminnej nr 107345 L w m. Kajetanów. Długość 0,506 km;
5. Przebudowa drógi wewnętrznej w m. Łosień, gmina Wysokie. Długość 0,51245 km.

Zadanie zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wysokie poprzez
przebudowę dróg gminnych."- współfinansowane z I naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji
Strategicznych”

 

 

 

 

 

Autor: Gmina Wysokie
Powrót