GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 23-10-2023

XLVIII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XLVIII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLVII sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy Wysokie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu gminy Wysokie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/334/2023 Rady Gminy Wysokie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Antoniówka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Biskupie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kolonia Biskupie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Dragany.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Giełczew Pierwsza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Giełczew Druga.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Giełczew Kolonia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Giełczew Doły.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Guzówka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kajetanów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Losień.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Maciejów Nowy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Maciejów Stary.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Nowy Dwór.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Radomirka.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rezerwa.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Słupeczno.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Spławy.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Stolnikowizna.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wysokie.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zabłocie.
 32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 33. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 34. Zapytania i wolne wnioski.
 35. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

             Andrzej Deruś

                                                        

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Dobosz Hubert
Powrót