Aktualności

Opublikowane dn. 27-09-2023

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Informacja o dotowaniu zadania.

Gmina Wysokie informuje, że realizacja zadania pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 386/2023/D/OZ z dnia 27.09.2023 r. zawartej 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

Autor: Dobosz Hubert
Powrót