Aktualności

Opublikowane dn. 07-09-2023

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Komunikat dot. wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

Autor: Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Lublinie
Powrót