Aktualności

Opublikowane dn. 31-08-2023

Komunikat i Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wysokie. Od dnia 31.08.2023r. od godz. 13.00 zasilanie w wodę mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wysokie odbywa się przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Maciejów.

Autor: Urząd Gminy Wysokie
Powrót