Aktualności

Opublikowane dn. 08-08-2023

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Wysokie

Rada Gminy Wysokie podjęła Uchwałę Nr XLVI/355/2023 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Wysokie.

Konsultacje społeczne obejmują obszar wszystkich sołectw na terenie Gminy Wysokie i zostaną przeprowadzone w dniach od 01.09.2023 do 30.09.2023r.  Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie otwartych spotkań z mieszkańcami na terenie każdego z sołectw osobno, celem wyrażenia przez mieszkańców opinii w sprawie planowanych do wprowadzenia zmian w uchwałach o ktorych mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały.

Link do Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2023/4927/

 

Autor: Urząd Gminy Wysokie
Powrót