Aktualności

Opublikowane dn. 24-07-2023

XLVI sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XLVI sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 31 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLV sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Dragany stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Stolnikowizna stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Wysokie stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Antoniówka stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Dragany stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Spławy stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Spławy stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Spławy stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Spławy stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Nowy Dwór stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Dragany stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Maciejów Stary stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Wysokie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wysokie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminna Stołówka w Wysokiem" i nadania statutu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Wysokie.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 25. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 26. Zapytania i wolne wnioski.
 27. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

           Andrzej Deruś

                                                        

 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót