Aktualności

Opublikowane dn. 30-06-2023

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew jest warunkowo przydatna do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew, gmina Wysokie.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót