Aktualności

Opublikowane dn. 05-06-2023

Informacja o wydawaniu żywności

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem o wydawaniu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

           

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, że w dniach 06.06-07.06.2023r.  wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram -2021 Plus. 

Łączna ilość artykułów żywnościowych wynosi 9,20 kg na osobę.  Żywność będzie wydawana w pomieszczeniu magazynowym przy GOPS Wysokie. Osoby zakwalifikowane proszone są o odbiór żywności w wyznaczonym terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu GOPS w Wysokiem – 84 6806247 w godzinach 7.30- 15.30.

                                                                                                Kierownik GOPS
                                                                                                   Anna Dąbska

Autor: GOPS Wysokie
Powrót