Aktualności

notatnik długopis
Opublikowane dn. 05-04-2023

Zapytanie na potrzeby szacowania

Gmina Wysokie zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi organizacji wyjazdów turystycznych dla seniorów (osoby powyżej 50 rż.) w projekcie „Aktywni 50+ w Gminie Wysokie” realizowanego przez Gminę Wysokie w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działania 11.2: „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót