Aktualności

zmiana miejscowego planu ZP
Opublikowane dn. 09-03-2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy gminy Wysokie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wysokie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz załączników graficznych.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót