GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

sala obrad
Opublikowane dn. 07-11-2022

XXXIX sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXIX sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 14 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

 

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVII sesji oraz XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych na dzień 30 kwietnia 2022 roku.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wysokie za rok szkolny 2021/2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wysokie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wysokie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wysokie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.

16. Zapytania i wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Wysokie

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

 

       Andrzej Deruś

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót