GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

sala konferencyjna
Opublikowane dn. 04-10-2022

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 7 października 2022 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

6. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

 

       Andrzej Deruś

            

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559) zawiadomienie niniejsze  o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót