GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

informacja
Opublikowane dn. 30-12-2021

Informacja o dofinansowaniu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia

Informujemy, że Gmina Wysokie uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 112582L od km. 0+290 do km 1+220 w miejscowości Biskupie Kolonia, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2021r,". Dofinansowanie pochodzi z Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, którego dysponentem jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Kwota dofinansowania: 348 387,00 zł.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót