GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

jubileusz małżeństw
Opublikowane dn. 27-07-2022

Złote Gody w Gminie Wysokie

22 lipca 2022 r. w Gminie Wysokie odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które przeżyły ze sobą 50 lat. Zawsze pamiętamy o tak niezwykłych mieszkańcach, dlatego pragniemy wyrazić ogromny szacunek i uznanie dla jubilatów za przykład jaki dają swoim życiem młodszym pokoleniom.

W tym roku ta piękna rocznica zawarcia związku małżeńskiego zgromadziła pary, które zawierały go w 1972 roku. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie jest specjalnym odznaczeniem przyznanym przez Prezydenta RP na mocy stosownej ustawy. Aktu dekoracji tym medalem w imieniu Prezydenta dokonuje Wójt Gminy. W tegorocznej uroczystości zaszczycił swoją obecnością wicestarosta powiatu lubelskiego Andrzej Chrząstowski. Ponadto brali w niej udział włodarze gminy Wysokie: Wójt Gminy – Dorota Dobrzyńska, Zastępca Wójta – Łukasz Kaliński, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Deruś, Skarbnik Gminy – Bożena Krzysztoń. Obecny był również proboszcz parafii w Wysokiem - ks. dr Mirosław Kawczyński, który wcześniej sprawował ofiarę Mszy Świętej w intencji Jubilatów. Ponownie związani stułą kapłańską Jubilaci przyrzekli sobie wzajemny szacunek i miłość na kolejne lata. Następnie wszyscy Jubilaci i ich goście zostali zaproszeni na dalszą część uroczystości w budynku GOK w Wysokiem, którą poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Beata Sagan. W atmosferze ciepła i wobec radosnych, ale jakże wzruszonych twarzy Jubilatów przebiegała dalsza część uroczystości. Wójt Gminy – Dorota Dobrzyńska skierowała do par małżeńskich słowa pochwały i uznania za ich wspólne życie: „…Przez te 50 lat mieli Państwo w swoim życiu różne dni. Zapewne więcej było tych szczęśliwych i radosnych, najlepszym dowodem na to jest to, że jesteście tutaj dzisiaj. Oddaliście swoje najlepsze lata temu, co w istocie małżeństwa najważniejsze: codziennej trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość w życiu prywatnym, ale i publicznym. Życie nauczyło Was wiele. Nauczyło Was szanować człowieka, doceniać wielkość i znaczenie związku małżeńskiego, zahartowało cierpieniem, ale pozwoliło Wam również ugruntować wzajemną miłość, jedność i przywiązanie. Być może Wasze wspólne życie niejeden raz było smagane wiatrem i deszczem, a na Waszym niebie pojawiały się ciemne chmury, jednak bogactwem swego serca i doświadczeniem kierowani, mogliście stawić temu czoła i … wytrwać".
Uroczystość jubileuszu została uświetniona koncertem kapeli z Wysokiego, która na cześć Jubilatów wykonała kilka utworów. Jubilaci usłyszeli wiele życzliwych słów, wyrażających szacunek i uznanie, a jednocześnie głęboką refleksję nad życiem w małżeństwie i trwaniem przez 50 lat: „..Spotykamy się dzisiaj, aby pochylić się nad Waszą wytrwałością, przywiązaniem, nad waszym uczuciem, które przez 50 lat towarzyszy wam w dokonywaniu codziennych wyborów; pochylamy się nad Waszym życiem drodzy Jubilaci. Życiem realizowanym w konkretnym małżeństwie, w konkretnej rodzinie, a także w konkretnej naszej lokalnej społeczności, jaką jest gmina Wysokie… Taki dzień jak dziś drodzy Jubilaci skłania nas wszystkich do tego, aby uwierzyć, że można i warto wykorzystać szansę, jaka zostaje nam dana właśnie na wspólne życie z drugim człowiekiem. Jesteście przykładem dla młodych pokoleń, przykładem zgody i zaufania.” - powiedziała Kierownik USC.
Następnie Wójt Gminy Dorota Dobrzyńska dokonała aktu dekoracji medalami. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na skromny poczęstunek oraz jubileuszowy tort, zwieńczający te wzruszające dla wszystkich chwile.
 
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót