Aktualności

sala obrad
Opublikowane dn. 29-04-2022

XXXV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 6 maja 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem (budynek nowej stołówki).

 

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXIV sesji Rady Gminy Wysokie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wysokie w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego ,, Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

8. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Wysokie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

       Andrzej Deruś

                                                       

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559) zawiadomienie niniejsze   o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału  w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót