GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

dzien ziemi napis
Opublikowane dn. 06-04-2022

Sprzątanie Gminy z ZZOK-kiem!

Serdecznie zapraszamy na wspólne ,,Sprzątanie Gminy z ZZOK-kiem”! Akcja ma na celu promowanie i inicjowanie działań edukacyjnych, dzięki którym zwiększy się świadomość mieszkańców odnośnie segregowania śmieci.

Drugim tematem na który chcemy zwrócić szczególną uwagę, jest problem powstawania dzikich wysypisk.  Do akcji przystąpiło 15 gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB.

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w worki, kamizelki odblaskowe oraz rękawice ochronne, niezbędne do przeprowadzenia ,,Sprzątania Gmin z ZZOK-iem”. Na zakończenie działań porządkowych, przedstawiciele gminy wręczą uczestnikom upominki oraz Dyplomy za aktywny udział w akcji.

W akcję na terenie gminy Wysokie zostaną włączone wszystkie szkoły oraz sołectwa.

Akcja ma potrwać od 19 kwietnia do 23 kwietnia 2022 r. Wszystkie odpady w miarę możliwości powinny być posegregowane w odpowiednie worki dostarczone w ramach akcji. Zebrane odpady trzeba dostarczyć najpóźniej do dnia 23.04.2022 r. do godz. 12 00 na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Czysta 110, 23-145  Wysokie po wcześniejszym poinformowaniu o takim zamiarze koordynatora akcji Pana Tomasz Bratosa
nr tel. 84 680 62 06 wew. 2. Z wyznaczonego miejsca odpady zostaną zabrane przez śmieciarki do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach.

W ramach akcji nie będą przyjmowane: opony rolnicze, worki typu big-bag, folie rolnicze, opakowania po środkach ochrony roślin.     

Z góry dziękujemy za włączenie się w akcję sprzątania gminy.

akcja sprzątanie świata
Autor: Gmina Wysokie
Powrót