GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

flaga logo
Opublikowane dn. 14-12-2021

Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - informacja o uzyskanym dofinansowaniu.

 

Gmina Wysokie zgodnie z umową nr 1536 z dnia 18-11-2021r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( nabór 2021 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Wysokie, uzyskała dofinansowanie w wysokości 183 508,00  . na zadnie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107295L na terenie gminy Wysokie”.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

1.       Długość przebudowywanej drogi -  474 m.

2.       Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej z wywózką urobku na odległość do 10 km wraz z wbudowaniem.

3.       Wykonanie utwardzonego pobocza.

4.       Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych –szt. 1.

5.       Wykonanie oznakowania pionowego  – szt. 18.

6.       Wykonanie poręczy ochronnych.

 

 

Informacja dodatkowa

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.  Przebudowa drogi gminnej nr 107295L na terenie gminy Wysokie”  został wyłoniony wykonawca robót Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski, ul. Tatiany 4, 20-711 Lublin. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 10-12-2021 r.
Plac budowy został przekazany w dniu 14-12-2021 r.

Zostały ustalone następujące koszty realizacji przedmiotowego zadania:

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 461 325,09 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 183 508,00 zł.

Udział własny Gminy Wysokie: 277 817,09 zł.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót