GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Budynek w trawie
Opublikowane dn. 21-07-2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo, 1 lipca 2021 r. ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła, wykorzystywanych w budynkach. Jest to nowy obowiązek nałożony ustawą na właścicieli i zarządców budynków.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli i zarządców budynków, a na wypełnienie deklaracji jest 12 miesięcy dla budynków istniejących i 14 dni dla budynków, które zostaną oddane do użytku po 1 lipca

Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, Na podstawie zgromadzonych danych możliwe będzie tworzenie kolejnych programów dotacyjnych, które wesprą mieszkańców w wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na proekologiczne i przyjazne naturze.

Wszelkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czego dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Jak złożyć deklarację?

Najprościej i najszybciej, bez wychodzenia z domu, deklarację mogą Państwo złożyć przez internet, logując się na rządowej stronie http://www.zone.gunb.gov.pl/. Wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód.

W przypadku braku możliwości złożenia deklaracji drogą elektroniczną należy:

  • wypełnić załączony druk i wysłać go pocztą na adres Urzędu Gminy Wysokie,
    ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie,
  • złożyć osobiście w siedzibie  Urzędu Gminy Wysokie.

Jaki jest termin składania deklaracji?

Na złożenie deklaracji mają Państwo 12 miesięcy (dla budynków już istniejących). Właściciele lub zarządcy nowo powstałych obiektów, w których instalacja źródła ciepła nastąpiła po 1 lipca 2021 roku, mają 14 dniowy termin od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych znajdą Państwo w załącznikach.

Szczegółowe informacje o spisie znajdują się na stronie internetowej: zone.gunb.gov.pl.

Informacji udziela również Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wysokie, pod numerem telefonu: 84 680-62-06.

 
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót