r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja o obowiązku oznaczania nieruchomości numerem porządkowym.

21-03-2016

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowego oznaczania budynków tabliczką z numerem porządkowym.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku bądź na posesji przy głównej drodze.
2. Zgodnie z art. 64 Kodeksu wykroczeń  „kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia  w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.
3. Pamiętajmy, że prawidłowe oznakowanie nieruchomości ułatwi przyjazd służbom ratunkowym oraz przyspieszy ewentualną pomoc.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software