GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Gospodarowanie odpadami

Znaczek ogólny
Opublikowane dn. 28-06-2021

Informacja o osiągniętym przez Gminę Wysokie poziomie recyklingu w 2020 roku

Informacja- poziom recyklingu w 2020 roku

  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2020 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 % 
  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2020 roku poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -  41,37 %,
  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2020 roku poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 32,87 %, 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót