GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Gospodarowanie odpadami

Big Bag na dworze
Opublikowane dn. 23-06-2021

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informacja dla mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Wójt Gminy Wysokie informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wysokie”

Gmina Wysokie będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje: Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Wysokie ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej Gminy Wysokie.

Nabór wniosków będzie trwał do 9 lipca 2021 r.

Termin odbioru odpadów od rolników z terenu naszej gminy przewidywany jest na II-III kwartał 2022 r.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji.

 Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Wysokie otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek o udział w programie priorytetowym „Usuwanie  folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” znajduje się w załączniku

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie w godzinach pracy 0Urzędu, tel. (84) 680-62-06 (pok. nr 1).

 
Autor: Gmina
Powrót