Akty Prawne

 

Ikona pdfUCHWAŁA NR XVII/117/2020 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [122.01 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XIX/134/2020 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [129.86 KB]

Ikona pdfUchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [138.04 KB]

Ikona pdfUchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [184.49 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XIX/130/2020 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [244.05 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XIX/132/2020 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [154.70 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXIX/210/2021 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [312.36 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXIX/209/2021 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [190.08 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXIX/208/2021 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/83/12 Rady Gminy Wysokie z dnia 24 września 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [182.82 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXIX/205/2021 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Wysokie z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [211.25 KB]

Powrót