GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Pomoc Społeczna

brak
Opublikowane dn. 03-11-2021

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania wynosi 24 480 00 zł Całkowita wartość inwestycji 24 480 00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalno-sportowe /rozrywkowe /społeczne),

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

  • załatwianiu spraw urzędowych,

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.

  • doraźnej, okazjonalnej pomocy w domu , jeśli spełnia cele określone programem.

W ramach realizacji Projektu wsparcie otrzyma 2 osoby niepełnosprawnych (w stopniu znacznym i umiarkowanym) zamieszkujących na terenie gminy Wysokie.

Założeniem realizacji projektu jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez podejmowanie aktywności w życiu społecznym, zwiększenie niezależności osoby niepełnosprawnej.

 
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót