GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Inwestycje gminne rok 2022

seniorzy

Aktywni 50 + w gminie Wysokie.

Projekt obejmuje utworzenie klubów seniora w Draganach i w Giełczwi Pierwszej, przystosowanie i adaptację pomieszczeń, zakup potrzebnego sprzętu, różnorodne zajęcia dla seniorów. Wartość projektu: 2 742 681,00 zł. Dofinansowanie z UE: 2 317 881,00 zł

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców Gminy Wysokie dla osób w wieku powyżej 50 l., w tym niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem poprzez rozwój środowiskowych form pomocy - utworzenie Klubów Seniora w Draganach i Giełczwi Pierwszej oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

logotypy

seniorzy

 

seniorzy

seniorzy

Autor: Gmina Wysokie
Powrót