GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Inwestycje gminne rok 2022

plac zabaw

Wysokie Przedszkole II.

Zakres projektu obejmuje doposażenie przedszkoli na terenie gminy Wysokie i realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci. Ponadto projekt obejmuje budowę placu zabaw przy przedszkolu w Wysokiem. Wartość zadania: 564 577,88 zł. Dofinansowanie z UE: 475 917,88 zł

Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości w Gminie Wysokie, poprzez utworzenie 13 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz objęcie 60 dzieci rozszerzoną ofertą zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty oraz zwiększających kompetencje społeczne w Przedszkolu w Wysokiem w okresie do 30.06.2023 r .

 logotypy

plac zabaw

 

zestaw do zajęc

Autor: Gmina Wysokie
Powrót